Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Gör inga undantag - ta nödvändiga beslut för framtida generationer

2020-06-06

Hej Isabella, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff! Om inte du som vald företrädare gör vad som krävs av det politiska systemet - vem ska då göra det i ditt ställe? Jag har i fria allmänna val gjort mitt val - jag väntar mig att du gör ditt. Tag rätt beslut nu även om det kostar på och det på kort sikt påverkar dina möjligheter att sitta kvar som statsråd. Välj hellre att i backspegeln kunna säga till dig själv: jag gjorde ändå vad jag kunde.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Maria Brunskog
Stockholm och Visby

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 401 av 1619 i denna kampanj