Öppet brev till Gustav Fridolin, Utbildndep, Utbildnminister, mp

God jul och gott samvete!

2017-12-24

Jag önskar dig en riktigt god jul där du med gott samvete lägger ditt huvud på kudden. En jul där du kan njuta av att ha gjort ett gott politiskt arbete under året som var. 

Det är ingen naturkatastrof eller epidemi som framkallat den här situationen. Det är mina folkvalda politiker. Dem som jag litat på skulle sköta om mitt land på bästa sätt.  

Eva Jansson
Stjärnsund

Gott nyårssamvete till alla politiker!

Detta är brev 2 av 11 i denna kampanj