Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister, MP

Ge Ojnareskogen och Bästeträsk ett utökat Natura 2000-skydd

2015-05-07

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Jag anser att ni ska se till att området blir Gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013.

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen.

Nathalie Carrera, Malmö

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 175 av 329 i denna kampanj