Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Ge mina barn framtiden de har rätt till!

2018-09-06

Hej Mattias,

hela min vakna tid önskar jag att jag hade makten att förändra den hemska framtid som går mina barn och världens alla barn till mötes. Jag gör allt jag kan i min vardag men oavsett hur mycket jag sliter kan jag aldrig göra lika stora förändringar som du och dina kollegor kan genom att driva klimatvänlig politik! I nuläget funderar jag mycket på hur jag ska förklara för mina döttrar när de är större hur det kom sig att ingen gjorde något medan tiden fanns. Vad skulle du säga?

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra:

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Jenny Hertzman
Hässelby

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 31 av 409 i denna kampanj