Öppet brev till Maria Ferm, Gruppledare, Miljöpartiet

Ge mig ett hopp om framtiden

2018-09-11

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

 

Jag är djupt oroad över framtiden. Hur länge till kommer den här planeten att vara beboelig om vi inte NU gör en drastisk omställning? I min närhet är det inte många som inser eller tillåter sig själva att inse vad vi står inför. Därför sätter jag mitt hopp till politiken och hoppas alla partier kan gå samman för klimatets och allas vår framtids skull.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Sanna Woxström
Söderhamn

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 256 av 409 i denna kampanj