Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister, Socialdemokraterna

Gällande åtgärdspaketet

2015-12-18

Till: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Migrationsverket får ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället.

Linda Sjöberg
Stockholm

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 474 av 482 i denna kampanj