Öppet brev till Robert Halef, Suppleant, Kristdemokraterna

Frid

2016-02-27

Hej Robert, med förhoppning om att du som kristen förstår vikten av fred och att i oroliga tider stå upp för den fridsfurste ditt parti använder som moralisk referens .

Nu när riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Majoriteten av svenskarna vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt som folkets representanter måste ni klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Kom i håg att även Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen. Självklart val. Eller hur? 

Frid

Malin Widén
Pedredo, Spanien

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 34 av 194 i denna kampanj