Öppet brev till Amineh Kakabaveh (V)

Framtidens miljöpolitik

2019-03-23

Hej Amineh.
Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Ett stort problem idag är att många vill välja tåg över flyg vid utlandsresor men merkostnaden är orimlig. En mer sammanbyggd och centraliserad järnväg i Europa är ett första viktigt steg tillsammans med ordentlig beskattning på flygbolag för automatisk koldioxidersättning. Hur pushar du och ditt parti för dessa förändringar? 

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Särskilt när det fortfarande dyrare att resa klimatsmart än klimatfarligt. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Siri Sandquist
Stockholm

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 535 av 565 i denna kampanj