Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Framtida resurser

2020-06-05

Hej Ibrahim!

Jag sitter och njuter i sommarvärmen och har det mycket gott trots att jag tillhör riskgruppen 70+. Men jag är bekymmrad för mina barrns framtid. Det finns så stora hot som kan förstöra livet för dem; kärnvapen, klimatkris och pandemier. Samtidigt har vi möjlighet att hantera dessa hot om vi bara handlar klokt och med eftertanke.

Jag ber dig som näringsminister verka för att Preemraff inte får utöka sin verksamhet i Lysekil. Ingen utbyggnad, det är det enda och kloka beslutet. Preemraff är idag en av sveriges största co2-utsläppare och en av västsveriges största el-förbrukare. Med en avvekling av Preemraff skulle stora mängder energi frigöras till bättrev ändamål.

Tyskland, Norge och flera länder satsar stort på vätgasinfrastruktur. Med den blir det möjlligt att skapa en co2-fri trafiksektor, bilar, lastbilar och fartyg kan elektrifieras via bränsleceller. Med vätgaslager kan variationer i el-produktion och el-konsumtion utjämnas. Sverige har idag vissa spetsföretag inom vätgasområdet, men generellt ligger vi efter.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen och starten för alterrnativa satsningar . Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Ulf Gustafsson
Sundsvall

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 380 av 1620 i denna kampanj