Öppet brev till Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet, Centerpartiet

Fråga - ramverk för lönsamma klimatsmarta bolag

2019-11-24

Hej Rickard.

Idag som många dagar läser jag tidningen med en känsla av desperation. Just idag handlar tex DN om att många unga har ångest och bristande framtidstro. Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor hela mitt vuxna liv, och mycket positivt har ändå hänt. Politiska initiativ runt om världen har bidragit med smarta sätt att styra om samhällen. Det viktigaste politiken kan göra nu är att sätta tydliga ramar som sträcker sig framåt i tiden, som kan frigöra kraft hos företag och organisationer att vrida om affärsmodeller. Att visa att politiken kommer att göra det lönsamt att medverka till klimatmål.

Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls. När jag läser om förslag (jag vet att det inte kom från ditt parti) som plastpåseskatt vet jag inte om jag ska skratta eller gråta.

År 2017 var du och ditt parti med och skapade Sveriges klimatlag. Den nya lagen säger att Sverige behöver en handlingsplan för hur klimatmålen ska kunna nås. Just nu är situationen mycket oroande, eftersom utsläppen ökade 2018.  Som representant för Januariavtalet är det din uppgift att se till att klimathandlingsplanen faktiskt ställer om tex våra energi och transportsystem så vi böjer av utsläppen NÄSTA år och ligger nära netto 0 år 2030. Både DNV och Shell har släppt konkreta roadmaps med förankring i forskningen kring omställningen i våra energisystem, DNVs klarar inte Parisavtalet medan Shells gör det.

Vad gör du för att leverara på dessa?  

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker agera i de här frågorna.

Tack.

Filippa Bergin
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 668 av 764 i denna kampanj