Öppet brev till Agneta Gille

För inte Sverige närmare NATO!

2016-02-23

Hej Agneta,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Erik Stenlund-Gens
Hagfors

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 19 av 194 i denna kampanj