Öppet brev till Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet

För att en framtid ska finnas

2018-09-07

Hej Mia,

Jag vet att det finns många viktiga frågor, kanske speciellt i det här valet som inte liknar något annat val jag deltagit i tidigare. Men jag känner samtidigt att allt annat som händer, över hela världen egentligen, inte kommer spela någon roll längre om vi tar slut på just den här världen vi lever i. Därför tycker jag att det borde vara den mest aktuella frågan. Istället för att splittra oss av alla möjliga meningslösa anledningar, gå ihop och samarbeta för en värld med respekt för både det liv vi har runt om oss och med varandra. :)

 

Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan. 

 

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Emelie Ninuka
Stockholm

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 74 av 410 i denna kampanj