Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna

För vår framtid! Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

2020-06-30

Hej Hanna. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Eller kanske inte bara minskar möjligheterna, utan gör det omöjligt att nå klimatmålen.

Jag hoppas därför innerligt av hela mitt hjärta att regeringen denna gång gör vad som krävs och säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp!

Låt inte detta bli ett ytterligare kraftigt snesteg som när Vattenfall sålde hela brunkålsverksamheten till Tyskland!

Denna sommar är ytterligare en sommar med extremväder, värme och torka! Hur många fler expertutlåtanden behöver vi för att vi ska ta detta på allvar!?

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med.Dessutom skulle det bli mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast.  Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Detta visar på korupt politik!

Vore det inte fantastiskt ifall Socialdemokraterna är det parti som skapar verklig fändring! Som sätter stopp för utbredningen av fossila utsläpp!?

Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna. Lyssnar på varningssignalerna som finns överallt i världen!

Hanna! Du är ju precis som jag, engagerad i miljön! Visa det!

Du har en möjlighet som inte jag och oss andra som älskar naturen och bryr oss om miljön har! DU kan hindra ökade fossila utsläpp! Du har möjlighet till ett beslut som verkligen gör skillnad!

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Erick Giessler
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1003 av 1620 i denna kampanj