Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

För biologisk mångfald och klimat, stöd inte ohållbart skogsbruk!

2022-03-16

Hej Aron!

Jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda, med tanke på att det i grund och botten är en rättvisefråga. Som välfärdsland är det viktigt att Sverige tar ett stort ansvar för att mer utsatta länder inte ska bli ännu mer utsatta på grund av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder från er för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten, och väljer därför att stödja Miljöpartiet, som är det riksdagsparti vilket jag upplever på mest allvar agerar för att behandla dessa kriser som just kriser. Oavsett hur viktiga andra politiska frågor är, tänker jag inte prioritera dem över en hållbar framtid.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Jag förväntar mig att ditt parti kommer arbeta för att skydda de arter som annars riskerar att försvinna.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Axel Eriksson
Lund

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 90 av 192 i denna kampanj