Öppet brev till Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna

Följ miljöforskarnas slutsater - de fossila bränslen måste stanna i marken. Lyssna på miljöforskaren Johan Rockström.

2020-06-17

Hej Andreas,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Som du vet så befinner vi oss i en akut klimatkris. Vi måste alla kämpa och ta vårt ansvar för att snabbt och radikalt minska koldioxidhalterna i atmosfären. Nu kommer varningarna om att årets sommar kommer bli den varmaste och torraste i planetens historia. Det är en ödesfråga för mänskligheten och jorden. Vi är många som förstår allvaret i denna fråga. Alla vi som bryr oss om klimatet finns i alla partier och grupperingar. Låt inte denna fråga stanna vid den vanliga debatten om vänster - höger. Detta rör alla människor och allt levande. Alla ungdomar med Greta Thunberg i spetsen förtjänar att bli lyssnade på. Det är deras framtid som står på spel. Följ miljöforskarnas slutsater - de fossila bränslen måste stanna i marken. Lyssna på miljöforskaren Johan Rockström och miljökämpen Arnold Schwarzenegger.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Kerstin Svanberg
Västerås

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 407 av 409 i denna kampanj