Öppet brev till Ola Johansson (C)

Flygets roll som klimatbov.

2018-08-28

Hej Ola, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Jag såg svt:s intervju med Annie Lööv, och blev riktigt upprörd när jag insåg att centern vill ta bort flygskatten genast utan att ha något annat att sätta i dess ställe på många år än. Det är rent ansvarslöst. Nöjesflyget ökar våldsamt och betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. 

Anders Bengtsson
Halmstad

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 201 av 764 i denna kampanj