Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Miljöpartiet

Fatta kloka beslut för framtiden!

2016-05-10

Hej Per,

Jag väljer svensk mat i den mån det finns inhemska och lokala alternativ. Jag odlar också så mycket jag förmår för eget bruk och skördar av naturens utbud efter säsong.

Jag är dock allvarligt oroad för att den nya livsmedelsstrategin ska leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren. Vi har unika möjligheter i Sverige, än så länge, för giftfri odling och en sund djurhållning. Vi har inte råd att dagtinga med klimat och natur om vi vill behålla drägliga livsbetingelser i en nära framtid. Pay-back-time är redan här och vi har alla ett stort ansvar för att inte bidra till ett stort miljömässigt sammanbrott inom en inte allt för avlägsen framtid.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag räknar också med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet "Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper".

Ge mig, mina barn och barnbarn fler anledningar att välja svenskodlad mat, se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar och framför allt jobba hårt för att möjliggöra att vi i.Sverige kraftigt kan öka vår självförsörjningsgrad. Det är allvar nu! 

Marie Siberg
Länna

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 37 av 122 i denna kampanj