Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Fasa ut fossila bränslen till 2030

2019-11-10

Hej Per. Vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Det handlar om en omfattande förändring av hela samhället och jag skriver till dig för att jag vill att du och ditt parti håller era klimatlöften och tar beslut som förhindrar fortsatta satsningar på fossil infrastruktur och förbränning av fossila bränslen.

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det får vara nog med brutna löften. Vi måste bort från fossilberoendet.

Och för det kan vi inte öka på skogsavverkningarna för att göra biobränslen, vilket inte är nollutsläpp, utan kommer att innebära utsläpp. Världens skogar innehåller mer än 2 ggr mer kol än vad som finns som CO2 i atmosfären.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Åsa Kasimir
Alafors

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 622 av 764 i denna kampanj