Öppet brev till Mattias Ottosson, S

Export av vapen och barn ...

2019-05-29

Bästa Mattias,

Sverige deporterar barn till talibanerna och vapensystem ti Jemenkriget. Finns det ingen socialdenmokrat som mår dåligt av det? Som har svårt att somna ibland? Varför får det fortsätta???

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske helt utan några lag- eller regeländringar, till exempel genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att tillståndet för Saabs leverans av radarsystemet Globaleye till Förenade arabemiraten dras tillbaka så att den saudiledda koalitionens militära förmåga inte ökar ytterligare.

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,

Olle Kjellin

Pensionerad läkare och bekymrad fredsvän
Moheda

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 90 av 168 i denna kampanj