Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister, Miljöpartiet

Ett kallt Sverige - åtgärdspaket

2015-12-18

Attn: Per Bolund


Hej, Per,

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Regeringens förslag på åtgärder står i bjärt kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Johanna Lindblad
Göteborg

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 465 av 482 i denna kampanj