Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Ett globalt ansvar, en svensk angelägenhet - stoppa utbyggnaden av Preem

2020-06-04

Hej Tomas, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan och hopp om att ni tar ert ansvar är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff. Det finns många skäl ett är för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål men också, hur ser det ut att ett land som Sverig som går i bräschen för hållbarhet skulle ge tillstånd till en sådan utbyggnad. Visst argumenten tas fram om att det annars sker på annan plats med mindre kontroll men vad är det för argument när vi slåss för en total avreglering av fossil olja.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen och att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Åsa Strandberg
Saltjsjö-Boo

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 268 av 1619 i denna kampanj