Öppet brev till Solveig Brunstedt, 1:e v. ordförande, Centerpartiet

En liberal kan aldrig acceptera tiggeriförbud som en lösning

2020-03-05

Hej Solveig,

Inför stundande omröstning vill jag uppmana dig att rösta nej till tiggeriförbud. En sann liberal inställning måste vara att betrakta allas fria rörlighet inom Europa som jämbördig, fattig som rik. Att införa ett tiggeriförbud är att tydligt peka ut en grupp av människor som mindre välkomna och mindre önskvärda, något som jag väntar mig av rasister och konservativa men aldrig av någon som kallar sig liberal. Självklart är det inte önskvärt att människor tvingas tigga för att överleva, men i detta fall är alternativen tyvärr inte att börja jobba på grund av den enorma diskriminering många av de som tigger i Sverige utsatts för under hela sina liv. Alternativen är istället ännu högre utsatthet och många riskerar att tvingas in i prostitution eller kriminalitet.

My Durén
Volontär i föreningen HEM

Svenska kommuner ska motverka fattigdom, inte de fattiga

Detta är brev 29 av 48 i denna kampanj