Öppet brev till Hege Haukeland Liadal, Familie- og kulturkomiteen, A

En bærekraftig verden for fremtidige generasjoner!

2015-05-22

Hei, Hege Haukeland

Tusen takk for at dere i Arbeiderpartiet satte i gang debatten om at Oljefondet bør trekkes ut av kull. Når Stortinget endelig får anledning til å vedta dette 5. juni, ønsker jeg at du gjør ditt for at Oljefondet trekkes ut av både kullgruver og kraftproduksjon fra kull.

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står for enorme klimagassutslipp, og mange av dem motarbeider viktige klimatiltak i sine land. Jeg ønsker ikke at Norge på den ene siden jobber for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investerer milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Gjennom vår egen olje- og gassaktivitet er økonomien vår allerede altfor oljeavhengig. Da er det svært risikabelt å ha sparepengene sine plassert i samme sektor – særlig når den sektoren absolutt ikke tilhører framtiden. Det er fryktelig lite lurt å ha alle eggene våre i én kur. Verken kull eller kullkraft har vært gode investeringsobjekter de siste årene, og lite tyder på at dette vil endre seg.

Uheldig plasserte mennesker over hele verden lider på grunn av den direkte forurensningen kullutvinning og kraftproduksjon gir til luft, jord og vann. Jeg ønsker at vi investerer i deres framtid, ikke i deres lidelse.

De fleste partiene, fra Arbeiderpartiet til KrF, har sagt at de vil ha Oljefondet ut av kull. Dere på Stortinget har en gyllen mulighet til å vise lederskap, og skrive klimahistorie nå i vår. Greenpeace og Framtiden i Våre Hender har vist at Oljefondet har mer enn 85 milliarder kroner i kull og kullkraft. Dette er altfor mye!

Noen mener det er “for politisk” om Stortinget vedtar at Oljefondet skal trekkes ut av kull og kullkraft. Jeg mener det er minst like politisk, i feil retning, å la Oljefondet fortsette å sette våre felles sparepenger i aktiviteter som ødelegger klodens klima.

Stortinget har allerede vedtatt regler for at Oljefondet ikke skal investere i uetiske bransjer som tobakksindustrien og våpenindustrien. Fossil energi, og særlig kull, tilhører samme kategori. I resten av verden har mange andre store og etisk bevisste fond allerende trukket pengene sine ut av kullsektoren. Dette bør også Norge gjøre, i god tid før klimatoppmøtet i Paris til høsten.

Oljefondets direktør Yngve Slyngstad bekreftet nylig, i høring om Oljefondet på Stortinget, at det er helt uproblematisk for Oljefondet å gjennomføre et uttrekk av kull og kullkraft om Stortinget ønsker det.

Kull tilhører ikke framtiden. Jeg er glad for at du og Arbeiderpartiet skjønner dette, og håper dere gjør alt dere kan for å trekke Oljefondet ut av hele kullsektoren. Det er mange titalls milliarder kroner vi kan bruke på noe annet klokt. Hva vil du gjøre for å trekke fondet ut av kull?

Med vennlig hilsen

Nicolai Ekeli

Ræge

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 23 of 29 in this campaign