Öppet brev till Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Ekologiskt och Ekobyar är en hållbar strategi Isak.

2020-06-14

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk, se även till att förbättra möjligheter att skapa ekobyar, det är en hållbar strategi för våra barn och barnbarn. Jag ska själv skapa en sådan i Småland, bli delaktig i att skapa en vinnande modell av en modern ekoby som stödjer lokal hållbar handelsmarknad.

Jakob Molin
Västervik / årets sommarstad 

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 122 av 122 i denna kampanj