Öppet brev till Esabelle Dingizian (MP)

EARTH HOUR

2015-03-04

Jag skriver till dig för att det är viktigt för mig att du som beslutsfattare gör mer i klimatfrågan. För mig är det viktigt att det parti som jag röstar på gör något för att lösa klimatfrågan.

Gör du något för att underlätta för mig att resa klimatsmart, med bättre och billigare kollektivtrafik, bättre cykelbanor och gröna alternativ som bilpooler? I så fall vad?

Vad kan du göra rent praktiskt för att främja klimatet genom att skapa styrmedel för mindre kött och mer vegetariskt i samhället?

Gör sol och vind till det självklara energialternativet för mig som konsument! Jag vill ha bättre stöd för solceller och solpaneler som jag kan ha på huset.

Jag vill inte att mina statliga pensionspengar investeras i smutsig kol och olja i AP-fonderna när de kan satsas i förnybar energi istället. Investera förnybart – för en grönare framtid för kommande generationer!

Med vänlig hälsning

Mia Utzinger

Ockelbo

Earth Hour

Detta är brev 1 av 2 i denna kampanj