Öppet brev till Anna-Lena Sörenson

Dyrköpt välfärd

2015-02-15

Hej Anna-Lena,

Jag arbetar som läkare, och har vid utlandstjänst, och i kontakt med kolleger från andra länder ofta haft anledning att vara stolt över Sverige. Jag är stolt över jämställdheten i landet, över vårt goda hälsoresultat, och över yttrandefriheten och vårt välfungerande demokratiska system. Jag är stolt över att de socioekonomiska skillnaderna i landet varit små (även om de nu verkar öka). Jag har röstat på socialdemokraterna för att kunna bevara dessa värden i Sverige.

Men jag skäms oerhört mycket över att vara svensk då bofors, och svensk vapenexport kommer på tal. Mutskandaler och svenska vapen i väpande konflikter i t.ex. arabvärlden talar för att starka ekonomiska krafter omöjliggör en etiskt acceptabel handel med vapen. Svensk välfärd får aldrig köpas genom att Sverige handlar med det odemokratiska länder, som använder svenska vapen som maktmedel för fortsatt förtryck. Om svensk regering låter ekonomiska intressen gå före våra viktiga värderingar och demokratiska principer, sätter de en standard som smittar av sig på svenska företagsledare, inom svensk politik, på svenska medborgare, och som skadar sveriges anseende internationellt.

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Sara Karlsson Söbirk

Helsingborg

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 70 av 141 i denna kampanj