Öppet brev till Katarina Köhler

Din hållning ang samförståndsavtal med Saudiarabien

2015-02-07

Hej Katarina,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Eftersom du är en av mycket få västerbottniska politiker som har konkret möjlighet att påverka i denna fråga så vill jag gärna veta: Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Kristoffer Fredriksson

Umeå

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 19 av 141 i denna kampanj