Öppet brev till Andreas Carlson, Gruppledare, Kristdemokraterna

Det finns ingen tid för sen!

2018-09-07

Hej Andreas,

 

På Mynttorget i Stockholm sitter Greta 15 år i skolstrejk för klimatet. Varför ska hon bry sig om sin framtid, när inte vuxenvärlden gör det?, säger hon.

Det skär i hjärtat. Oron för framtiden är monumental.

Och därför skriver jag till dig nu.

Vi - svenskarna liksom all världens människor - befinner oss i ett existentiellt krisläge där vi behöver modiga politiker. 

Poltikern som vågar ta klimatfrågan NU och PÅ ALLVAR för att uppnå Parisavtalets mål.

Politiker som vågar lägga prestige åt sidan, kavla upp armarna och ta beslut som inte alltid är bekväma, men helt nödvändiga om mänskligheten ska ha en framtid.

Som hjälper oss agera så att vi kan se varandra, Greta och världens alla andra barn i ögonen.

Politiker som vill ge Sverige chansen att bli ett modernt föregångsland igen. Ett land att vara stolt över!

Här är några saker du kan göra:  

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. Det gick att införa rökförbud på offentlig plats. Det går att

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Kristina Ros

Göteborg

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 58 av 409 i denna kampanj