Öppet brev till Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Det finns fortfarande en möjlighet att stoppa Preemraffs utbyggnad

2020-07-01

Hej Emma!

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp.

Jag själv gör allt jag kan för att minska mina och min dotters avtryck på miljön och klimatet. Ingen bil, äter vegetariskt, cyklar till jobbet, åker tåg på semestern. Men det jag gör i mitt dagliga liv spelar så liten roll om de stora besluten som tas i regering och riksdag går emot det som behövs. Jag förväntar mig att både stora företag och verkligen folkvalda politiker i regeringsposition tar sitt ansvar och gör allt de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Emma Nordlund
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1051 av 1619 i denna kampanj