Öppet brev till Phia Andersson (S)

Det är bråttom!

2018-08-25

Hej Phia!

Den här sommaren har gjort det skrämmande tydligt för oss. Klimatförändringarna är inte bara ett hot. De är redan här.

Lyssna här till vad Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre, säger: Vad människan gör på jorden de närmaste tio till tjugo åren kan påverka förutsättningarna för liv i tiotusentals eller hundratusentals år framöver. Redan om några hundra år kan delar av jorden vara obeboeliga med en medeltemperatur som är 4-5 grader högre och havsnivåer som är mellan  10 och ända upp till 60 meter högre än i dag. Vid en viss tidpunkt slutar naturen att dämpa uppvärmningen som den gjort hittills och börjar i stället att förstärka den i dominoeffekter. När vi har passerat den här tröskeln finns det knappt någon återvändo. Tröskeln kan ligga redan vid 2 graders uppvärmning, som Parisavtalet satt som tak, säger Johan Rockström. Vi måste bli fossilfria så fort som möjligt och fortsätta forska.

Jag kräver därför att du och ditt parti arbetar för :

en klimatpolitik i Parisavtalet som begränsar uppvärmningen till 1,5 grader

att Sverige verkligen håller löftet att fasa ut alla klimatskadliga suventioner till år 2020, alltså under den kommande mandatperioden.

att flyget får betala koldioxid-och energiskatt. Höj flygskatten. Vi måste få till en ändrad attityd till flygande.

att Sverige arbetar även internationellt för att minska utsläppen.

Det är bråttom!

Elisabeth Möller

Lund

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 193 av 764 i denna kampanj