Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson Socialdemokraterna, gruppledare i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna

Den viktigaste frågan

2019-11-26

Hej Hanna!

Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls!

Enligt Januariavtalet, som du och socialdemokraterna står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Vi måste bort från fossilberoendet!

Kämpa!

Lotten Andersson
Edsbyn

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 733 av 764 i denna kampanj