Öppet brev till Jens Holm, V

Den verkliga orsaken?

2019-01-11

HejJens,

Jag skulle bra gärna vilja veta vilka egentliga orsakerna är till att Sverige är en sån stor vapenexportör, och dessutom säljer vapen till mer eller mindre totalitära stater som är aktivt krigförande. Är den svenska regeringen totalt maktlös? Eller är den handlingsförlamad av andra orsaker? Det är fullständigt oacceptabelt ur flera synpunkter, etiskt, moraliskt, demokratiskt. En offentlig debatt i större format om frågan är på sin plats. Eller vad tycker du?

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för

1. Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske, helt utan några lag- eller regeländringar,  genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder för regeringsbeslut.

2. Att den svenska regeringen följer länder som Danmark, Finland, Norge och Tyskland och tar tydlig politisk ställning mot vapenexport till de krigförande parterna.

3. Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom EU-rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna.

Med vänliga hälsningar,

Caroline Baroni
BeddingestrandJonas Ehrenpreis Hur länge stannar ni?

Stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 55 av 151 i denna kampanj