Öppet brev till Matilda Ernkrans, Ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Den svenska maten

2016-05-12

Hej Matilda!

Jag väljer svensk mat för att den är bättre för djuren och miljön. Många med mig köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag förväntar mig att ditt beslut respekterar planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Sverige måste leva upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030.

Jag litar på att du hjälper till att vi får en livsmedelsstrategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!


Varma vårhälsningar från Juoksengi i Tornedalen

Urpo Taskinen
(han som cyklar med en velomobil i tjänsten i Sveriges största län)

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 70 av 122 i denna kampanj