Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Den sista priviligierade generationens eftermäle.

2019-11-14

Hej Per!

Jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Men också för att jag tror att du är en av de i maktens korridorer som är mest lyhörd och mottaglig för budskapet och hela innehållet och innebörden av detta brev, som samtidigt har inflytande. Jag tror, om än naivt nog, på din kompetens, förmåga och ditt samvete att åstadkomma tillräckligt förändring! Jag tror på din rakryggade karaktär, din intellektuella kapacitet och att du har hjärtat på rätt plats helt enkelt.

Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet. Med allt menar jag inte enbart innanför de konventionella ramarna ni verkar inom, jag menar tänka utanför boxen, jag menar tänka innovativt och kreativt för att hitta verksamma lösningar och effektiv samverkan. Ja allt inom ramarna för din goda hälsa. För vi har inte råd med att våra allra viktigaste inflytelserika medmänniskor bränner ut sig.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. För att lyckas med det säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. För det krävs handlingskraft av dig och mig som aldrig tidigare skådats! Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. I dag står fossila bränslen för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Ändå byggs nya motorvägar, flygplatser, och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp. Hur går det här ihop?  

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Det svenska energisystemet bygger fortfarande på användning av fossila bränslen - det är fossila bränslen som driver våra industrier, våra bilar och våra flyg. Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

 

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. För att sprida kunskap och medvetenhet och stödja aktörer som på riktigt gör skillnad. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt. Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det får vara nog med brutna löften. Vi måste bort från fossilberoendet.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Jag har själv en underbar dotter som fyller tre år nu i början på december.

Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag vet att ni politiker lägger mycket pengar på klimatarbete, men samtidigt lägger ni ännu mer på fossila satsningar. Det går inte ihop! Jag kräver att ni gör allt för att bryta det här fossilberoendet.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Stort tack för det viktiga arbete du gör Per! Jag önskar dig, dina nära och kära all kraft, lycka och hälsa!

Pedram Razavioun
Malmö

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 639 av 764 i denna kampanj