Öppet brev till Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Den nya tekniken som inte släpper ut koldioxid finns - satsa på den.

2020-07-06

Hej Jennie. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Vi är många som bryr oss om klimatet, vi förstår att det är allvar nu. En ödesfråga för hela mänskligheten och planeten. Amazonas djungler brinner och i Sibirien brinner just nu stora arealer av skogar. Lyssna på miljöfoskarnas slutsatser om att de fossila bränslena måste stanna i marken om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet. Ta del av de föredrag som miljöforskaren Johan Rockström håller. Ett fossilfritt Sverige är möjligt. Fortsätt satsningen på tåg, solenergi, vindenergi, vätgas, bränsleceller och starta utvecklingen av elflyglan  ( som redan pågår i Tyskland).

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Kerstin Svanberg, lärare.
Västerås

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1183 av 1619 i denna kampanj