Öppet brev till Ebba Östlin, Socialdemokraterna

Den nya migrationslagstftningen

2020-04-22

Hej Ebba,

Just nu arbetar ni i den parlamentariska kommittén intensivt med att ta fram Sveriges framtida migrationspolitik. Det är onekligen ett svårt och mycket viktigt uppdrag.

Jag skriver till dig för att jag är oroad över att kommittén ska föreslå en allt för hård och restriktiv migrationslagstiftning som skulle drabba barn särskilt hårt. Jag kommer ihåg när jag satt som ersättare i Barn- och utbildningsnämden i Botkyrka när du var nämndordförande. Många gånger hörde jag dig då uttrycka ditt starka engagemang för alla barnens lika rätt. Jag vet att du brinner för de mänskliga rättigheterna och jag hoppas att du nu tar ställning för ny lagstiftning som skyddar de mest utsatta barnen, alltså de som är på flykt. Jag litar på att du står upp för barnens rättigheter nu precis som du gjorde så många gånger när svåra frågor kom upp i nämnden i Botkyrka.


Vi lever i en orolig tid med många barn på flykt. En relativt liten andel tar sig till Sverige. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda de barn som flytt till Sverige. Annars riskerar ännu fler barn att fara illa och få sina rättigheter kränkta.

Därför är det några aspekter som jag särskilt vill framföra till dig som ledamot i kommittén.

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för att:

• Sverige får en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn som flytt hit.

• Sverige tar bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgår till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

• Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Jag hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till kommittén.
Önskar dig all lycka till med det viktiga arbetet!

Vänliga hälsningar

Laura Purdy
Luleå

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 26 av 59 i denna kampanj