Öppet brev till Jacob Sternius

deleteme

2016-05-11

Hej Jacob,

Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning.  Det är ungefär lika många personer som dör av passiv rökning som av trafikolyckor i Sverige.

Som lagstiftare måste du ta ditt ansvar och verka för att minska tobakens skadeverkningar. Det är för många liv som står på spel för att ignorera denna fråga.

Jacob Sternius
Stockholm

Exponeringsförbud för tobak

Detta är brev 1 av 1 i denna kampanj