Öppet brev till Roza Güclü Hedin (S)

De som kommer att drabbas allra värst är barnen

2016-06-08

Hej Roza,

Jag är mentalskötare, och har mött många människor med svåra livssituationer. Och jag har även arbetat med barn, och  är själv mamma. Särskilt trauma-skadade barn som varit utsatta för övergrepp och krigsupplevelser kommer att drabbas om du röstar ja den 21 juni. Det är ibland inte ens att möjligt att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron över om man får stanna eller inte överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, angående bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening kommer att få fruktansvärda konsekvenser både för de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Och, det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej om du att vi ska lyckas med att få en fungerande integration i Sverige.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Charlotte Riessen
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 117 av 455 i denna kampanj