Öppet brev till Jakop Dalunde (MP)

Dags att stoppa bisfenoler

2014-11-04

Hej Jakop,

Som förälder tycker jag att det är en viktig fråga att få bort hormonstörande kemikalier ur livsmedel.

BPA hittas i 95 procent av befolkningen i dag. Även om ämnet bryts ned relativt fort i kroppen så får vi i oss nytt i ett konstant flöde och har alltså ämnet ständigt i oss. BPA misstänks även kunna vara farligt vid väldigt låga halter.

Vad tycker Miljöpartiet i frågan om bisfenoler?

Med vänliga hälsningar,

Jacob Sternius

Stockholm

Förbjud bisfenoler i livsmedel

Kampanjen sker i samarbete med Signby.me
Detta är brev 1 av 3 i denna kampanj