Öppet brev till Maria Stockhaus (M)

Dags att #dubblastödet

2015-06-16

Hej Maria!

Ungdomsrörelsen växer! De senaste tio åren har antalet statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer ökat från 87 till 106. Istället för ett höjt stöd har den genomsnittliga organisationen de senaste tio åren förlorat över en femtedel av sitt totala statsstöd.

Ungas engagemang ska inte begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Därför är det viktigt att ungdomsorganisationerna får schyssta villkor, ungdomsrörelsen ska vara en plats för alla unga!

Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. Det skulle också kunna göras på ett sätt som inte är på bekostnad av negativ stress och utbrändhet i organisationerna.

Nu behöver vi din hjälp för att dubbla stödet! Vad kommer du göra för att stärka ungas egen organisering?

Hälsningar
/Johan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johan Groth, ordförande
ax - Amatörkulturens samrådsgrupp, Box 35008, 100 27 Stockholm

Dubbla stödet till ungdomsorganisationer i Sverige!

Kampanjen sker i samarbete med LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Detta är brev 6 av 8 i denna kampanj