Öppet brev till Péter Kovács, Ordf. Kommunstyrelsen (M)

Civilsamhället måste ställa upp för de ensamkommande!

2017-10-22

Hej Peter Schölander!

Du har och har haft ett stort ansvar gentemot unga flyktingar i vår kommun. Ibland är det svårt med ansvar, men det är ett självklart åtagande för politiker - och för många, många andra i vårt svenska samhälle. Inte alla tar sitt ansvar. Men ibland är ansvarstagande mera viktigt, t ex när människor kommer i kläm!

En majoritet av ensamkommande ungdomar som blivit 18 år får avslag på sin asylansökan. Under de närmaste 3-5 åren beräknas, att cirka 12 000 kommer att få utvisningsbesked.

18-åringarna får ofta inte längre bo kvar i kommunerna utan hänvisas till Migrationsverkets vuxenboenden. De förlorar sina kompisar, sina vuxenkontakter, sin skola. Några förlorar allt hopp om ett liv!

De som kommit in på gymnasiet kanske inte får börja, de kan inte få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Ensamma i ny omgivning ska de invänta sina avslag.

Många väljer att stanna kvar på den ort där de gått i skola. Några har hittat frivilliga familjehem, eller flyttar runt mellan kompisar. Övriga bor på gatan

De som fått avslag på alla överklagandenivåer har ingen rätt till socialbidrag eller arbetstillstånd. Om ambassaden nekar dem resehandlingar blir de boende på gatan. Många väljer att gömma sig.

Då blir det i vårt eget samhälle, som vi får ungdomar som hänger runt, som riskerar att bli drogmissbrukare, sexsäljare och kriminella. Otryggheten ökar för oss alla. Just det ALLA!

Jag vill att politiker på alla nivåer och i alla orter vädjar till sina medborgare att öppna sina hjärtan och ta emot ensamkommande ungdomar i sina hem. Ni politikerna måste finna vägar för att ge sådana familjehem en skälig ekonomisk ersättning! 

Göran Danred
G:la Viken

Vi måste ta hand om hemlösa ungdomar!

Detta är brev 15 av 15 i denna kampanj