Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Centern behöver arbeta för klimatet på riktigt

2018-09-03

Hej Anders,

Jag hoppas innerligt att c samarbetar m S och L gör att skapa en stabil regering utan SD inflytande. Nu är det ju helt tydligt att en minoritets allians kommer bli väldigt beroende av SD och SD kommer ha tuffa krav för sina röster(de som dyker upp i riksdagen). För demokratin och för klimatets skull!

För jag skriver också till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Gabriella Silfwerbrand
Täby

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 4 av 409 i denna kampanj