Öppet brev till Ylva Stadell, Plan- och byggnadsnämnden, Ordförande, Socialdemokraterna

Bygget av islamiskt center i Stenhagen.

2019-09-22

Jag  tycker det är otillfredsställande att Uppsala Komun riskerar att ge utrymme för politiska, kulturella och religösa sammanslutningar,  som strävar efter att bekämpa den sekulariserade europeiska samhällsordningen som funnits i nära  ett tusen år.

Därför står jag  inte bakom bygglovsansökan på Berthåga 32:3 bredvid Sankta Maria Kyrka och ber nämndens ledamöter att avslå ansökningen för att se över marken för annan användning!

Staffan Berg
Uppsala

Stoppa bygget av islamistiskt center i Stenhagen i Uppsala

Detta är brev 7 av 19 i denna kampanj