Öppet brev till Anders Ferbe Socialdemokraterna

Brunkol och tankesätt

2015-03-31

Hej Anders

Som IF Metallare vet jag vem du är och väljer därför dig som mottagare. Diskussionen kring detta är bara det senaste i vad allmänheten (på golvet) anser kommer förorsaka att rödgrönt förlorar mängder av tilltro. Såklart är det långt kvar till nästa val men just nu ifrågasätter många inklusive jag själv om valet gick som det borde.

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

Brunkolsverksamheten har även andra stora negativa effekter såsom förorenat grundvatten, ödelagd natur och jordbruk samt tvångsförflyttning av människor.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Stefan Adolfsson

Örsjö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 48 av 459 i denna kampanj