Öppet brev till Marléne Lund Kopparklint (M)

Brådskande!

2018-12-12

Hej Marléne

Klimatförändringarna borde vara den ojämförligt största frågan för alla oss människor och inte minst för alla politiker och beslutsfattare. Vi svenskar lever som om vi har fyra planeter att tillgå.

I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Det går att minska utsläppen – men det kräver snabba politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner. Det är bråttom!

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna. 

Karin Sahle
Kristinehamn

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 433 av 764 i denna kampanj