Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Börja nu - inte sen

2018-10-08

Hej Mattias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen. Tiden rinner snart ut, och då har vi ingenting kvar. Då spelar det ingen roll hur mycket vi har satsat på pension eller sjukvård eller förbättrad skola. Utan vår miljö och planet har vi ingenting. 

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva. Det är dags att ni politiker tar ert ansvar, och det snart. Börja nu - inte sen. 

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Elsa Anderberg, 17 år
Malmö

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 354 av 404 i denna kampanj