Öppet brev till Anna Wallentheim, Socialdemokraterna

Blir din regering den första i modern tid att hamna i konflikt?

2016-02-24

Hej Anna,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Vi har inte haft krig i Sverige på cirka 200 år. Ska din regering bli den första i modern tid...

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Margaretha Varenhed
Herrljunga

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 24 av 194 i denna kampanj