Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Biologisk mångfald måste skyddes

2017-03-11

Attn. Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Biologisk mångfald är som du säkert vet en förutsättning för vår tillvaro. Det är här vi finner grunden för livet och utveckling inom medicin, ny teknik, nya arbetsplatser. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning

Peter Holmkvist
Svensk i Bergen

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 199 av 393 i denna kampanj