Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Bevarandepolitiken vad gäller skog och hav.

2017-03-12

Attn. Karolina Skog


 

Hej!

När jag var 16 år, över en sommar, började det växa alger i vattnen utanför Åhus där jag och mina kamrater fiskade all vår lediga tid. Vi trodde det var det lokal Danogips eller nymöllaverken som var skurken, men sanningen var troligen att störa delar av Östersjön hade passerat en gräns för vad den klarade av att buffra. Det gick från kristallklara, levande och fiskrika undervattensregnskogar till gyttjiga och grumliga vikar på 10 år. Jag har sett hur sjöar och vattendrag drabbats av brunifiering, bottenvegetationen försvunnit, hur en å som helgeån gått från älv till gyttjigt dike. En stor del i denna process är skogsbruket. När man bryter den naturliga cirkeln i en skog genom att ta bort biomassan måste man ersätta med gödning, annars växer det för långsamt. Eftersom inget håller tillbaka regnen på kalhyggen och stora delar är urdikade går både gödning och humus ut i vattendrag och hav. Gödningen ökar biomassan, främst av växtalger i havet som äter upp syret och skyndar på den onda cirkeln.

Detta verkar inte vara känt, eller så ignorerar dagens politiker aktuell forskning i brist på handlingskraft eller ideer. När man sedan dessutom urholkar skyddet för urskog så undrar jag varför vi har en skogsstyrelse över huvud taget. Jag har aldrig röstat på något annat parti än miljöpartiet i hela mitt liv, men börjar fundera på om det behövs ett nytt miljöparti som koncentrerar sig på natur och miljö igen. Snälla, för nästa generations skull, släpp inte taget om det som inte kommer gå att göra ogjort.

 

Med vänlig hälsning

Dr Peter Baeck, barnneurolog
Kalmar

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 291 av 393 i denna kampanj