Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Bevara den naturskog vi lyckats behålla tills nu!

2017-03-12

Till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag skäms över den svenska skogspolitiken och hur de svenska skogsavverkarna ges möjligheter att slippa tillämpa avverkningsmetoder som är mer hänsynsfulla mot en biologisk mångfald.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.

Med vänlig hälsning

Hans Juto
Göteborg

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 266 av 393 i denna kampanj